Logo Narodowego Banku Polskiego
Ostrzeżenie. Sesja wkrótce wygaśnie!

Kliknij przycisk OK by zapobiec wygaśnięciu sesji.

Ankieta Makroekonomiczna NBP
Ankieta Makroekonomiczna NBP umożliwia zbieranie i analizę prognoz makroekonomicznych różnych grup profesjonalnych prognostów. Jest adresowana do analityków sektora finansowego, przedstawicieli uczelni wyższych i instytutów naukowych, jak również ekspertów organizacji pracowników i pracodawców. Badania ankietowe są przeprowadzane z częstotliwością kwartalną: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Główne pytania ankiety
Główne pytania ankiety dotyczą prognoz inflacji CPI i dynamiki PKB dla różnych horyzontów. Uczestniczący w ankiecie eksperci proszeni są o rozważenie możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej i podanie - na podstawie przeprowadzonej analizy - zakresu możliwych wartości oraz punktowej prognozy centralnej dla tych wskaźników.

Pytania dodatkowe
Pytania dodatkowe dotyczą przewidywanej stopy referencyjnej NBP, kursu walutowego, stopy bezrobocia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia, cen ropy i dynamiki PKB w strefie euro. Z wyjątkiem pierwszej z tych zmiennych pytania dodatkowe są pytaniami o prognozy punktowe.

Strona internetowa ankiety
Strona internetowa ankiety służy przeprowadzaniu badań ankietowych i publikacji ich wyników. Podstawowym sposobem prezentacji wyników są wykresy punktowe, pokazujące mediany i rozstępy kwantylowe indywidualnych prognoz CPI i PKB, co pozwala ocenić stopień konsensusu co do przyszłych wartości tych wskaźników. Dodatkowo prezentowane są prognozy zagregowane, będące wynikiem uśrednienia indywidualnych rozkładów prawdopodobieństwa.
Strona oferuje ponadto dostęp do pełnych zbiorów prognoz indywidualnych, przy czym zachowana jest ich anonimowość - prognozy opatrzone są jedynie kodem prognosty. Uczestnicy ankiety mają dostęp do szeregów czasowych swoich prognoz. Na stronie można też znaleźć opracowania na temat ankiety.

2013-2024 © Narodowy Bank Polski
Wszystkie prawa zastrzeżone
Wersja: 3.1.5
O ankiecie | Uczestnicy | Wyniki ankiety - indywidualne | Wyniki ankiety - zagregowane | Zbiory danych
Status przetwarzania
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby dowiedzieć się więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP.
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony